About Us


Our Philosophy

Tofa Manino

A’oa’oina le gagana ma aganu’u a Samoa,
ina ia tuputupu a’e le tamaiti e
mautinoa lona fa’asinomaga.
E fa’amalosia le fa’alauteleina o le a’oa’oga
o faia’oga ina ia lelei le a’oa’oina o tamaiti.
E fa’amamafaina le fiafia o tamaiti
e a’oa’oina, e ala i le fa’aaogaina
o le gagana Samoa.

Ma ia faatuatua i le Atua.


“The Philosophy of Malamalama Moni is to promote Samoan language & culture as to nurture confident and competent children.”